Upptäck Laponia med traditionella träskidor

Med traditionella träskidor ger vi oss ut på äventyr i Laponia. Samerna har i århundraden tagit sig fram på detta vis under vintermånaderna.

På denna tur får du en känsla av hur man tog sig fram förr i denna fantastisk miljö. Under turen stannar vi till för en kaffepaus.

Datum:
20161101 – 20170401

För mer info och bokning:
info@storasjofallet.com