Foto/Workshop

Lär dig att fånga det arktiska ljuset med prisbelönta fotografen Serkan Günes.

Workshopen inkluderar både teori och praktiskt lärande.

  • Kamerainställningar i landskapfotografi.
  • Diskussion kring komposition och ljus.
  • Praktisk användning av nya färdigheter
  • Efter avslutad workshop erhåller du ett certifikat

Teori: 2 timmar, praktik: 3 timmar.

Datum:
20161201 – 20170501

För mer info och bokning:
info@storasjofallet.com